EN

כוחנו באחדותנו – עם ישראל חי

תמיכה בחיילים – יחד נעשה את השינוי, כוחנו באחדותנו!

מתאחדים למען החיילים!

אנו קבוצה שמאמינה בתמיכה, אהבה, והוקרה לחיילים שעומדים בקו האש ומגנים על גבולות מדינת ישראל.
מצפון הארץ ועד עזה, אנו נוסעים ממקום למקום עם מטרה אחת – להפסיק לרגע את הקרב ולהביא לחיילים חיוך ושעה של רוגע.